Poštovani korisnici,

U proteklom periodu smo primetili da se ponekad prilikom korišćenja V-PFR dešavaju veoma kratki prekidi u vezi. Takvi prekidi traju kratko i obično se posle 1-2 sekunde može normalno nastaviti sa radom. Ukoliko App u tom trenutku testira PFR, dešava se da se kreira „crveni“ račun bez potrebe što naravno pravi problem u radu jer ga morate ručno proveravati komandom Alt-T.

Sada smo unapredili ovaj sistem – App će u slučaju neuspešnog testa ponoviti testiranje više puta, čime se rad i fiskalizacija računa u većini slučajeva normalno nastavlja. Ukoliko se desi dugotrajniji prekid (recimo nestane internet) možete se vratiti u račun, izmeniti fiskalni procesor komandom Alt-P i nastaviti normalno rad. Rezultat je mnogo manje neuspešno fiskalizovanih računa.

Zato vam savetujemo da stavite novu verziju programa jer će vam obezbediti mnogo efikasniji rad.

Wings Sofware