Opis

U nekim slučajevima se za velike sisteme moraju praviti nove šifre za fakturisanje.

  • Sistemi obicno imaju svoje sifre, nazive, bar-kodove i jm koje treba da stoje na fakturi. Ti elementi ne moraju biti isti kao originalni podaci koje firma normalno koristi.
  • Vise razlicitih artikala moze se preslikavati u jednu sifru od sistema. Na primer, firma ima vise razlicitih olovaka, a sve se fakturisu Metrou pod sifrom OL001. Ako faktura sadrzi vise ovakvih stavki, treba ih sumirati u jednu.

Podesavanja

  • U artiklima se normalno otvaraju sve lokalne sifre, a sifre za sisteme se otvaraju kao alternativne. Pri tom se ispred sifre za sistem stavlja tacka. Na primer, ako je osnovna sifra 01234, a sifra za Metro M001, treba otvoriti alternativnu sifru .M001 za oznakom “MET”. Ovo se mora uraditi za sve artikle koji se preslikavaju u ovu sifru.
  • U evidenciji partnera upisati oznaku za sistem na svakom partneru. Na primer, na partneru METRO upisati oznaku “MET”
  • U artiklima otvoriti artikal sa sifrom .M001 i na njemu uneti sve potrebne elemente za fakturisanje sistemima: naziv, jedinicu mere, bar-kod…
  • U skriptu za stampu fakture ispis stavki resiti sledecim kodom (podrazumeva se da se pri ispisu stavki koristi CalcFakRec()):
%COMMAND a := FakArtCmp()
%COMMAND i := 1
%WHILE i <= Len(a)
%a[i,1]% %a[i,2]% %a[i,3]% %a[i,4]% %Tk(a[i,5])% %Tc(a[i,6])% %Tp(a[i,7])% %Tp(a[i,8])%
%COMMAND i := i + 1
%ENDDO

Ova procedura sumira sve artikle po sifri i pravi komprimovanu listu sa svim potrebnim elementima za ispis. Svaki element niza A redom sadrzi sifru, bar-kod, naziv artikla, jedinicu mere, kolicinu, cenu, rabat, porez.

  • Za svaki sistem obicno postoji posebna cena, pa je potrebno da se formira poseban cenovnik za svaki sistem. Najbolje je da se taj cenovnik nazove isto sto je oznaka na partneru – sistemu (MET, DEL, …). Zatim se u popustima po kupcima (F8 u tabeli partnera) komandom F10 dodeli odgovarajuci cenovnik svakom sistemu.

Koriscenje

Ovako pripremljen skript moze se koristiti i za stampu obicnih faktura, ali je pozeljno da se ipak napravi poseban skript.