Jedna od najbitnijih komponenti Wings ANALIZE predstavlja Fast Cube.
FastCube za izvor podataka koristi hiperkocku podataka, istu onu koju koristi pivot analiza.
Iz ovog razloga prvo treba izgenerisati podatke iz menija PODACI -> Pivot analiza -> Pivot analiza PRODAJA , komandom F9.

Datum kada su zadnji put izgenerisani podaci nalazi se u levom donjem uglu.
Sada kada imamo pripremljene podatke pokrećmo Fast Cube iz menija PODACI, time smo spremni za kreiranje proizvoljnog izveštaja.
Prvi korak je odabir polja iz padajuće liste Field list, koja će predstavljati kolone, redove i same podatke tabele izveštaja. Ovo činimo prevlačenjem odgovarajućih polja na delu interfejsa predvidjen za kolone, redove i same podatke unutar tabele.

Podaci se neće automatski prikaziti, već će se polje(a) podataka smestiti u padajuću listu Measures,

koju treba prevući na kolone ili redove, čime dobijamo izveštaj sličan kao na donjoj slici.

Ovako kreiran izveštaj možemo ponovo koristiti i iz tog razloga ga treba sačuvati na disku da bi izbegli potrebu za ponovnim kreiranjem istih izveštaja. Ovo radimo izborom opcije Save schema, kao što je prikazano na slici ispod.