Na primer, imamo fakturu koja ima na pocetku komandu %LINE 132 zbog nekih složenijih stavki. Ako je na ovakvoj fakturi uneta napomena u više redova i to tako da se NIJE unosio Enter, nego je program sam prebacivao u sledeći red, Dobiće se loša štampa, jer će program prelamati redove ne na 80 chr kako je unošeno, nego na 132. Rešenje je da se u skriptu neposredno pre ispisa napomene smanji ovaj parametar:

%LINE 75 %Faktur→f_n%