Ova tabela se koristi za rad sa FastReport izveštajima. Možete izabrati željeni izveštaj i aktivirati ga komandom Enter. Možete koristiti i sledeće komande:

F3 – Vraćanje originalnog naziva izveštaja

F4 – Izmena naziva izveštaja

Alt-P – (samo u dokumentima) Štampanje dokumenata od-do određenog broja. Nakon zadavanja intervala dobija se preview svih faktura odakle se može štampati.

Alt-L – (samo u dokumentima) Slanje PDF faktura na mail. Prvo se izabere željena varijanta dokumenta, tada Alt-L daje sledeći dijalog:

Ovde se zadaje interval u kome se štampaju dokumenta. U našem primeru su to fakture od 1 do broja 200. zatim treba zadati “subjekt” mejla, prigodnu poruku za kupca. Na kraju se biraju opcije da li fakturu treba digitalno potpisivati i da li se slanje fakture upisuje u dnevnik kontakta za tog kupca (Alt-O). Opcija „Samo prvi mail“ znači da se uzima samo prvi mail sa spiska za svakog korisnika. Sada se generišu PDF fajlovi za sve izabrane fakture i dobija se tabela iz koje možete jednom komandom poslati sve generisane fakture. Kako se to radi možete naći na ovom linku.