Na ovom fiskalnom uređaju je moguće odštampati neke od izveštaja i bez povezivanja na računar. Postupak je sledeći:

– isključiti uređaj (postaviti prekidač za napajanje u položaj 0)
– pritisnuti i držati desno dugme (JOURNAL), pa uključiti uređaj (postaviti prekidač u položaj 1)
– kada se uređaj uključi, odštampaće MENI sa ponuđenim opcijama. Tada pustiti desno dugme (JOURNAL)

MENI izgleda ovako:
0 – izlaz
1 – presek stanja
2 – dnevni izveštaj
3 – dijagnostika
4 – izveštaj o artiklima
5 – prodati artikli
6 – periodični izveštaj

– stavka menija se bira pritiskanjem LEVOG dugmeta na fiskalnom štampaču (RECEIPT)
– na displeju uređaja se ispisuje izabrana opcija
– desnim dugmetom (JOURNAL) se potvrđuje odabir i počinje štampa izabranog izveštaja

PRIMER:
Ako je potrebno odštampati dnevni izveštaj – isključiti uređaj, pritisnuti desno dugme (JOURNAL) i uključiti uređaj. Kada se odštampa MENI, pustiti desno dugme, zatim pritisnuti 2 puta levo dugme (RECEIPT) za odabir opcije DNEVNI IZVEŠTAJ, a zatim desnim dugmetom (JOURNAL) odštampati željeni izveštaj.