GPRS je integrisan u samom telu štampača, semafor je takođe ugrađen, pa nema suvišnih kablova: samo jedan za napajanje i jedan za vezu sa računarom. Što se tiče veze za računarom, ona se može realizovati na 2 načina:
– RS232 priključkom (ako računar ima COM port), kabl se sa druge strane telefonskom žabicom uključi u GP-550
– USB priključkom (ako računar nema COM port), čime se eliminiše potreba za kupovanjem nepouzdanih Usb2Com adaptera.

Evo kako izgleda ovaj štampač: GALEB FP-550

Kada se štampač koristi sa USB kablom, potrebno je na računaru instalirati drajvere za COM port (integrisani USB2COM). Ukoliko se u kutiji sa štampačem ne dobije CD, drajveri se mogu preuzeti sa Interneta: DRAJVERI (10 MB, sa 2 fajla unutra: instalacija i .inf drajver)

Kada se preuzme i instalira program ST-Link, on samo prijavi uređaj (COM port) u DeviceManager-u, ali se uređaj pojavljuje kao NEPOZNAT, pa mora RUČNO da se uradi UPDATE DRIVER i da se odabere stmcdc.inf

Jedan koristan savet: Kada se displej podigne i okrene, otkriva se prekidač koji ima 2 položaja: 0 i 1. Kada se prebaci u položaj 1, NIŠTA SE NE DEŠAVA!!!
Da bi se štampač uključio, potrebno je pritisnuti dugme MENU, koje na sebi ima poznati simbol POWER koji nalazimo na svim uređajima.