Uz ovu fiskalnu kasu dolazi i CD sa instalacijom programa za komunikaciju
PC-ja sa kasom, na istom disku su i uputstvo za koriscenje programa i
uputstvo za koriscenje kase u pdf formatu.

Potrebna je Excel tabela, koja ce se snimiti kao CSV, koja treba da sadrzi
sledece kolone:

– REDNI BROJ ARTIKLA : oprez, kasa podrzava SAMO brojeve od 1 do 9999, pa je
potrebno nakon sto sredite sve podatke da dodelite redne brojeve svim
stavkama : ukucate 1, 2 i 3, pa oznacite misem sva tri polja. Onda u
donjem desnom uglu trece celije zgrabite misem ono zadebljanje i vucete
ga na dole… Kada pustite misa, automatski ce se popuniti svi ostali
brojevi do polja na kome ste pustili misa…

– NAZIV ARTIKLA : oprez, sme da bude najvise 22 karaktera, ako ukucate vise,
sve preko 22 bice odseceno, ali NIJE DOZVOLJENO da se u bazi jave dva
artikla sa istim nazivom (odn. sa istih prvih 22 karaktera). Ako IPAK
napravimo tabelu u kojoj ima takvih artikala, prilikom upisivanja u kasu
program koji upisuje javice gresku i zaustaviti upisivanje na artiklu
koji je sporan. Kada njega ispravimo, onda treba samo nastaviti upis,
prethodni su vec upisani.

– POREZ : popunjava se ciframa od 1 do 9, i to tako da je svaka cifra oznaka
jedne poreske tarife, pa tako:
P0  = A = 1
U0  = G = 2
P20 = D = 3
U20 = ? = 4
A20 = E = 5
ostale se za sada ne koriste (Ž = 6, I = 7, J = 8, K = 9)

– BARKOD : dozvoljeno je koristiti cifre 1 – 9 i nulu, ukupno 14 karaktera je

sirina ovog polja… ne mora da se popunjava

– CENA : unosi se cena sa najvise 2 decimale, koristi se TACKA kao oznaka
decimalnog zareza

-TIP CENE : polje koje odredjuje da li je dozvoljeno davati popust prilikom
prodaje, potrebno je ovu vrednost drzati na nuli

-MESTO ARTIKLA : podela prodavnice na zone, npr. gornji sprat, srednja
polica, nemam pojma, lupite i vi nesto…  🙂   ma, niko ne koristi ovo!

-VRSTA ARTIKLA : kao u App-u vrste, ja tu cak prepisem ID vrste iz App-a

Postupak izrade tabele : posto smo se uverili da ARTIKLI.DBF sadrzi sve ovde
navedene elemente (cene preporucujem da u dbx-u prepisete iz magkol u neku
od ref.), otvorimo tu tabelu iz Excela i pobijemo sve kolone koje su suvisne.
Ostaju nam (tim redosledom): A_ID, A_NAZIV, A_OZNDOB, A_POR, A_REF, A_VRS.
Oznake poreza iz App zameniti (oznaci se samo ta kolona, pa CTRL+H) u one
gore navedene, cene srediti tako sto cete znak „,“ zameniti sa „.“ …
Zameniti mesta kolonama za porez i barkod, i ispred vrste ubaciti
(insertovati) jos dve kolone, pa dodeliti/promeniti nazive SVIM kolonama u
one koje zahteva program za komunikaciju sa kasom (zaboravih kako se zovu
sve te kolone, upisacu ovde kada pogledam)

FINAL TOUCH :
CTRL+A (select all)
CTRL+1 (cell format), izaberite opciju TEXT, i potvrdite sa OK.

ovo je zbog toga sto program za komunikaciju sa kasom zahteva da
tip svih podataka bude „char“, pa se dobije nesto tipa (lupam):
„1“;“jabuka“;;“3″;“0″;“1″;“3052″
„2“;“kruska“;“1231249″;“3″;“0″;“1″;“3053″