Neki AV programi u CONFIG.NT ubacuju svoj driver koji iz nekog razloga ne dozvoljava start App-a ili dprint-a. Obično je to zadnja linija u CONFIG.NT, posle files=250 i počinje sa device=…

Kada se ovo ukloni, sve normalno radi. Ovo je primećeno na AV programu AVAST.