Postoje dva moguca razloga:

  1. Za magacin je ukljucena nivelacija nabavnih cena, pa nivelacije ometaju korekciju
  2. Uradjen je neki kontrolni popis koji „blokira“ korekcije.