Skoro sva dokumenta imaju u sebi ugradjen sistem za izdvajanje raznih podataka. Taj sistem se moze koristiti prilikom stampe faktura, profaktura i ostalih dokumenata u skriptovima. Sve se dobija pozivom jedne funkcije GTD, pri cemu se moze selektovati vrsta podataka, tip artikla i poreska stopa. Sintaksa je:

GTD (cData, cTip, nPor)

Na primer:

GTD ("PDV", "R", 20)

Ovaj primer vraca iznos PDV-a, za artikle tipa Roba i to samo stopu od 20%.

Argumenti su opcioni:

GTD ("PDV", "R") - ukupno PDV na tip Roba
GTD ("PDV",, 20) - ukupno PDV od 20% 
GTD ("PDV") - ukupno sav PDV

GTD (“AP”) – vraca niz svih poreskih stopa.

Mogu se koristi sledece oznake za tip podataka:

Fakture:
NAB - nabavna vrednost
OPR - prodajna vrednost
POP - popust
PRO - prod.vred - popust
PDV - PDV
MPC - cena + PDV

Interni nalozi:
NAB - nabavna vrednost
IZL - izlazna vrednost
IZP - izlazna vrednost - PDV
PRO - prodajna vrednost
PRP - prodajna vrednost - PDV

Ulazne fakture:
NAB - nabavna vrednost
DOD - dodatni troskovi
PRO - prodajna vrednost
PDV - PDV