Brzina porta se mora staviti na 19200, po defaultu (fabrički) je 115200.

Najlakše se to radi iz HCPovog programa (HCP Integra ili HCP Fiscal) za administraciju uređaja. Pre izmene treba isključiti WF ili drugi program koji drži otvoren COM port. Na početnom ekranu (Alatke) se podesi port i brzina (prvi put je to 115200) pa pritisne test, ako je uspostavljena veza:

  • ide se na Podešavanja
  • odabere se dugme čitaj iz kase
  • promeni brzina na 19200
  • odabere dugme snimi u kasu
  • isključi i uključi uređaj na dugme

Procedura važi za sve HCP modele.

Kod Besta se može menjati i preko tastature: strelicama gore/dole iz menija biraju opcije “podešavanja” i “opšta podešavanja”, pa “COM1:” pa “brzina porta”… Taster PLU vrši odabir, a na kraju je izlaz iz menija tasterom “MENU”

Za P2DS program za administraciju se može skinuti sa http://www.hcp.rs/forum/index.php?topic=101.0.

Kod HCPa (Sekunda, možda i drugi) svaki operater mora imati jedinstvenu lozinku zato default slanje podataka o operateru (0004 0000 APP) neće proći jer je 0000 verovatno već iskorišćeno. Treba poslati neku drugu šifru tipa 5678.