U katalog se mogu učitavati datoteke različitih formata:

TXT datoteke sa poljima fiksne širine

Datoteka treba da sadrži sledeće elemente (mada nije obavezno):

Opis                             Dužina
───────────────────────────────────────
Šifra artikla                        15
Naziv artikla                        30
Jedinica mere                         3
Količina                             12
Tip artikla                          10
Referentna cena                      18
Nabavna ref.cena                     18
Prodajna ref.cena                    18
Bar-kod (oznaka dob)                 20
───────────────────────────────────────

Na primer:

001 Čokolada kom 123.45

Sam raspored podataka u datoteci i stvarna širina nije bitan, pošto program omogućava da se to podesi prilikom svakog učitavanja podataka. Jednom podešeno učitavanje se čuva i kasnije ponavlja kod ponovnog aktiviranja komande Alt-R. Kolone se mogu podešavati komandama Alt-Levo,Desno i Ctrl-Levo,Desno, a Ctrl-Home pomera pokazivač na početak datoteke. Podaci se direktno mogu učitati u:

 • katalog (F8). Pri tom je kolona količina ulazna količina, ref.nab je nabavna a ref.prod prodajna cena. Kod učitavanja se može izabrati jedan od ponuđenih metoda:
  – NORMALAN UPIS, menjaju se podaci za sve artikle, a novi artikli se upisuju.
  – UPIS SAMO NOVIH PODATAKA, stari podaci u katalogu se ne menjaju.
  – MENJAJU SE SAMO CENE, novi artikli se ne uspisuju.
  Bitno je da svaki artikal treba da ima jedinstvenu šifru, jer se artikli sa dupliranim šiframa neće učitati, bez obzira na naziv.
 • clipboard ulaza (F9)
 • clipboard popisa (F10).

Polja razdvojena zarezima

Ovo je takođe TXT format, samo što su polja međusobno odvojena zarezima (CSV). Na primer:

'001', 'Čokolada', 123.45

Komande za učItavanje su identične kao i u prethodnom slučaju.


DBF tabela

DBF tabela se može direktno učitati. Neophodno je da sadrži sve prethodno pobrojane podatke. Komande su iste kao u prethodna dva slučaja.

 

OpenOffice Calc

Preko OLE konekcije se učitavaju podaci iz XLS ili ODS OpenOffice datoteke. Prvo treba označiti šta se nalazi u kojoj koloni. To se radi preko sledeće tabele:

U levoj koloni su ispisana polja koja su definisana u katalogu. U desnoj koloni su polja koja je program našao u XLS datoteci. Za svako polje iz kataloga se može definisati polje iz XLS. Kada se definišu sva polja, pokreće se jedna od komandi za kopiranje u katalog, ulaz ili popis:

 • katalog (F8)
 • clipboard ulaza (F9)
 • clipboard popisa (F10).

Microsoft Excel 

UčItavanje iz MS Office XLS-a. Komande su identične kao u prethodnom slučaju.