1. Instalacija PocketBarKod.exe. Instalacija (OLAS/PBK.ZIP) se radi sa Desktop računara na koji je instaliran MS ActiveSync (ima ga i u OLAS/Download) ili, za Windows 7, 8, 8.1 i 10, Microsoft Windows Mobile Device Center 6.1 Driver for Windows Vista (64-bit) (može se skinuti sa http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=3182 , a takođe ga ima u OLAS/Download) i na koji je priključena baza (kredl). PocketPC se postavi na bazu i pošto se povežu Desktop i PocketPC računar ActiveSync se automatski podigne. Klikne se na Explore i odabere se Mobile Device (to je root PocketPc-a) i u njemu se napravi direktorijum PBK. U taj napravljeni dir treba iskopirati sa Desktop računara:

already_checked.wav
KbdHook.dll
not_found.wav
PocketBarKod.exe
PocketBarKod.ini

Potom napraviti shortcut na PocketBarKod.exe: iz Explorera se uradi Copy na EXE, pa se na desktopu uradi “desni klik” i Paste Shortcut.

U PocketBarKod.ini stoji podešavanje koji je separator za količinu. Na primer ako imamo barkod *ABD1234*150 onda je zvezdica separator a 150 količina. Ako treba podrska za duze barkodove (od 13 karaktera) mora se napravitiEnableLargeBarKods.dat fajl u diru gde je program. Ako imamo barkodove sa količinama, najverovatnije ćemo prevaliti ovaj limit pa treba staviti ovaj fajl. U skeniranom barkodu je podržano da količine budu decimalne. Može da se desi da čitač drugačije prepozna decimalnu tačku pa treba uraditi posebno mapiranje. INI file može izgledati ovako:

Host=nenad
Port=5501
UserName=DEMO
BarKodSeparator=*

Opt1=Profakture	PRO, pf-
Opt2=Profakture2 PRO, pu-
Opt3=Int.prenosi INT, int-
StartupOption=0

Host je naziv računara u mreži na kome je PocketServer. Port je slobodan port, a UserName je App user. Ispod su raspoložive opcije programa.

2. Instalacija AQL-a. Standardno se instalira AQL (recimo da je dir za komunikaciju i:\App\Aql).

3. Instalacija PocketServera. U I:\App\PocSer iskopira se PocketServer (OLAS/PocketServer.zip). Zatim se PocketServer.exe stavi u startup. U PocketServer.ini treba ažurirati polje Path (upisati dir za sinhronizaciju – i:\App\Aql). Takođe, ako ne postoji, u [INET] sekciji dodati i red Listen=All da bi bio osluškivan definisani port (5501) na bilo kojoj IP adresi. Ukoliko se serveru pristupa preko rutera, na njemu treba “osloboditi” port 5501. NAPOMENA: opcija Listen=All pravi probleme ako je aktivan VNC, javlja grešku i nema konekcije.

4. Instalacija wireless mreže na PPC (Datalogic Scorpio) Startuje se Start/Programs/Summit/SCU. Izabere se Profile, Scan. Tako se dobija lista rasspoloživih hot-spotova. Izabere se odgovarajuća i po potrebi ukuca WEP key. Može se i posebno uneti klikom na donju ikonu. Zatim se na taby Main izabere ovaj profil kao aktivan i na kraju Commit. Na tabu Status treba da se vidi veza.