Postoji više slučaja:

1. Zarada lica sa invaliditetom – poslodavac se oslobađa plaćanja poreza iz zarade (čl.21g) i doprinosa PIO, ZDR, NEZ na teret poslodavca (čl.45b Zakona o doprinosima). Koristi se šifra prihoda 101, oslobođenje 03. Na radniku treba uneti oslobođenje, radi se klasičan obračun.

2. Invalidi II i III kategorije. Invalidi druge kategorije po važećim propisima prepoznaju se kao lica koja zbog smanjenje radne sposobnosti rade sa skraćenim radnim vremenom (upisuje se u podacima za radnika). Oni imaju specifičan obračun i to se u programu radi preko posebnog modela obračuna (“Invalidi”). Naknada zarade na teret PIO fonda za ta lica se označava šifrom 207. Ako je u pitanju invalid koji radi 100% radnog vremena, koristi se šifra 199.

3. Zarada invalida zaposlenih u preduzećima za osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa invalididitetom. Ovo mogu da koriste samo specijalne firme koje su za to registrovane. Ovde se koristi oslobođenje na samom radniku, zarada ide na 104, plaća se samo pio, zo, zap, a ostalo je nula.

Primer obračuna:

NAKNADA ZARADE (NETO)         15.000,00
NAKNADA ZARADE (BRUTO)        17.441,86
OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA     17.441,86
Porez                 2.441,86
Zdravstveno              1.845,00
IZNOS KOJI SE REFUNDIRA        19.286,86
ZARADA ZAPOSLENOG UMANJENA ZA POR/DOP 15.000,00