Инжењер електротехнике (дипломирао на ЕТФ Београд, смер Енергетика) са богатим искуством тражи посао. До сада сам радио на:

– Одржавању трансформаторских станица
– Ремонтовању машина алатљика
– Текуће одржавање погона (спољашње и унутрашње осветљење, разводни ормани).
– уземљење, гром. инсталација, горњи моторни развод.
– Пројектовање, извођење и надзор електроенергетских инсталација.

064/2534876
dragan.racic1@gmail.com