%BIZVE[TAJI O ULAZU I IZLAZU%

PRODAJA PO DANIMA – Ovaj izve{taj daje po izabranim objektima prodaju po Ź?danima i to
koli~inu, vrednost ili i jedno i drugo.

PRODAJA PO MESECIMA – Prodaja po objektima po mesecima.

PRODAJA PO VELI^INAMA – Ovaj izve{taj daje po vrstama artikala raspodelu Ź?prodaje po
veli~inama.

ULAZ, IZLAZ, STANJE – Za zadati period se daje po vrstama artikala ulaz, Ź?izlaz, razliku i
trenutno stanje artikala.

IZVE[TAJ O PRODAJI – Za zadati period se redom listaju prodati artikli.

TABELARNI IZVE[TAJ O PRODAJI – Prodaja, ali u tabelarnom obliku.

STANJE NA DAN – Za izabrani datum se ra~una tabelarno stanje na dan.

SEZONSKA PRODAJA – Ovaj izve{taj daje izve{taj o prodaji, ali za strogo Ź?zadate periode ulaza
i izlaza: daju se prodati artikli, ali samo oni koji Ź?su u{li u zadatom periodu.