Prvo se u Cenovnicima dođe u tu kolonu i sa F4 vidi koji je ID broj cenovnika. Zatim se za prikazivanje u tabelama koristi Cen(X), gde je X taj ID broj. Na primer, Cen(24).