Za rad App potreban je računar sa najmanje Windows 10 operativnim sistemom. Podržane su sve verzije Windows operativnog sistema koje Microsoft zvanično podržava, naš program radi i na 32-bitnim i na 64-bitnim OS.

Ukoliko imate mrežu, potreban vam je server. Server treba da bude kvalitetan računar sa serverskim operativnim sistemom. Ako imate manje od 5 radnih stanica, za server možete uzeti neku od radnih stanica, pri čemu se može i raditi na toj stanici. Ukoliko imate više od 5 korisnika, potreban vam je “pravi” server i na njemu ne treba niko da radi. Preporuka je da disk za podatke bude SSD.

Ne preporučujemo rad preko Wi-Fi, rad je usporen i može doći do zastoja što uzrokuje prekid rada programa a može i da ošteti bazu.