U internim prenosima postoje tri cene:

Interni prenos

Oznaka Nabavna cena Izlazna cena Prodajna cena
Cena 80 100 150
Mesto unosa Interni prenos Interna kalkulacija (F8) Interna kalkulacija (F8)
Magacin na koji se odnosi M1/M2 M1 M2

Prva cena (80) je prosecna nabavna cena koja se prenosi iz M1 u M2. Druga cena je IZLAZNA (100) i to je prodajna cena po kojoj se razduzuje M1. Treca cena je 150 i to je PRODAJNA cena po kojoj se zaduzuje M2. Upotrebljavamo termine NABAVNA CENA (80), IZLAZNA CENA (100) i PRODAJNA CENA (150) kada je u pitanju prenos VP->MP.

  1. Kada se zalihe vode po nabavnim cenama, u prenosima je _jedino_ vazna nabavna cena (80) i nista vise. Prodajne cene se kasnije jedino koriste ako se zalihe paralelno vode i po prodajnim cenama, sto se obicno radi za KEPU. Znaci, izlazna i prodajna cena mogu biti bilo kakve ako se lager vodi po NC. U stvari, tada se i ne mora raditi kalkulacija.
  2. Kada se zalihe vode po PC, vazne su cena po kojoj izlazi iz M1 (100), cena po kojoj artikal ulazi u M2 (150), a nabavna cena (80) je vazna samo ako se paralelno sa prodajnim cenama zalihe vode i po nabavnim cenama.

Iznos koji se vidi u desnom prozoru uradjenog internog naloga je osnovna vrednost naloga, tj. nabavna vrednost. Ta vrednost nije bitna i nigde se dalje ne koristi. Prilikom korekcija se ona NE menja, pa u nekim slučajevima ne mora odgovarati stvarnoj vrednosti stavki na nalogu.