Svaki model obračuna kamate definiše način i koeficijente za obračun kamate u nekom periodu. Za svaki model se zadaje naziv i period za koji se zadaje kamatna stopa (dan, mesec, godina). Ovaj period se kasnije može menjati za svaki koeficijent. Takođe se za svaki model bira metod obračuna:

– Komforni
– Proporcionalni
– Prost metod sa izmenom glavnice – ukoliko ima uplata, prvo se namiruje kamata, pa onda glavnica.

Za rad sa modelima koriste se standardne komande (F2, F3, F4). Pritiskom na Enter se za svaki model dobijaju koeficijenti modela. Svaki koeficijent se zadaje kao datum početka važenja, kamatna stopa, period važenja (dan, mesec, godina) i opciona napomena. Primetite da svaki koeficijent može biti zadat za proizvoljan period – na primer, jedan koeficijent može biti zadat za januar na mesečnom nivou, a sledeći na godišnjem nivou. Komandom F5 se mogu odštampati svi koeficijenti u okviru jednog modela.

Postoji i mogućnost prenosa koeficijenata u clipboard: komadom Alt-W se svi koeficijenti kopiraju u clipboard, a kasnije se učitavaju sa Alt-R.

Komanda Alt-G učitava propisane mesečne koeficijente sa našeg sajta.