Za svaki obračun se zadaju:

broj obračuna (nudi se prvi sledeći broj)

datum do koga se obračunava kamata

partner za koga se obračun radi

model obračuna iz koga se koriste koeficijenti

negativna kamata. Pri obračunu se može uključiti ili isključiti opcija za obračun negativne kamate: ako je partner u jednom periodu bio u minusnom saldu, postavlja se pitanje da li treba umanjiti ukupan iznos kamate za kamatu obračunatu za taj period.

knjiženje. Ako se uključi opcija „knjiženje“, kamata se knjiži u karticu partnera.

kartica. Ukoliko se kamata knjiži, ovde se upisuje broj koji će se upisati u karticu.

stavke obračuna. U stavkama se obično unosi početno dugovanje (datum, opis i iznos), ali je moguće uneti i eventualne izmene početnog duga (na primer, dužnik je izmirio deo duga). Pri unosu stavki postoje komande za unos (F2), brisanje (F3) i izmenu (F4) stavki. Komanda Alt-F4 služi za uvećanje (ili umanjenje) datuma prometa stavke. Komandom F5 se može dobiti obračun kamate i pre završetka unosa. Ukoliko je potrebno prepisati podatke iz analitičke kartice partnera, koristi se komanda F9 koja omogućava pregled kartice i kopiranje pojedinih stavki. Ukoliko se učitava kartica dobavljača, program automatski menja dugovnu i potražnu stranu. To se može uraditi i u postojećim unetim stavkama komandom F6.

napomena.

NAPOMENA: prilikom svake izmene obračuna, kopiraju se koeficijenti iz tabele koficijenata u obračun. Ako se kasnije izmene koeficijenti, obračun ostaje neizmenjen!