Ova opcija služi da se vidi koje su stavke vezane sa tekućom stavkom i u kom iznosu. Dobija se ovakva tabela:

U ovoj tabeli se vidi faktura čija je ukupna vrednost 10.000 din (kolona ORG.DUGUJE), a od toga je plaćeno 9.500 (kolona DUGUJE). Taj iznos je zatvoren sa dve uplate koje vidimo u nastavku. Kao i kod fakture, kolona POTRAŽUJE je zatvoren iznos, a kolona ORG.POTRAŽUJE koliki je ukupan iznos te uplate. U koloni PREOSTALO piše preostali iznos koji nije zatvoren.