Počev od 1. januara 2016. godine više nije potrebno voditi KEPU knjigu. Veleprodaje koje poslovne knjige vode po principima dvojnog knjigovodstva više nemaju obavezu da vode takvu evidenciju. Maloprodaje i veleprodaje koje vode prosto knjigovodstvo sada treba da vode novu KEP knjigu.

Osnovna razlika između KEPU i nove KEP knjige je u tome što više nema kolone za evidenciju uplata, što će značajno pojednostaviti vođenje. App podržava i staru KEPU i novu KEP knjigu. Princip vođenja je isti kao i ranije, samo je izmenjena štampa. Zadržana je i stara KEPU i nova KEP knjiga, pa za bilo koji period možete štampati i novu i staru knjigu. KEP knjigu štampate komandom F5. Možete birati štampu u tekst modu (opcija 1) ili štampu preko FastReport generatora (opcija 2):

kep

KEP knjiga se dobija instalacijom nove verzije programa. Više detalja o KEP knjizi možete naći na neobilten.com:

http://www.neobilten.com/od-1-1-2016-kep-umesto-kepu/?lang=lat