Izmenama u clanu 8. Pravilnika ukinuta je mogucnost vodjenja KEPU po nabavnim cenama.

Priv.sav. maj 1999. strana 19. PS 17/2005, s. 101