Firmi TREF LINE potreban knjigovođa

OGLAS ZA KNJIGOVODJU:

Potreban knjigovođa sa kompletnim znanjem knjigovodstva (od operative do izrade finansijskih izveštaja i svih vsta poreskih prijava).

OPIS POSLA:
-planira,organizuje i kontroliše rad zaposlenih u Službi,tj. rukovodi radom Službe
-primenjuje MRS i važeće zakonske propise u oblasti računovodstva i odgovara za njihovu primenu
-koordinira interakcijske veze izmedju Službe računovodstva i drugih organi. delova društva
-sačinjava fina. Izveštaj, konsolidivani izveštaj i po potrebi periodični obračun za Društvo
-koordinira veze sa revizorom i kontrolnim organima
-opredeljuje modele knjiženja
-vrši kontrolu evidencija potrebnih za obračun PDV-a
-sačinjava poresku prijavu PPPDV
-prati druge poreske propise (porez na dobit, porez na dohodak građana, porez na imovinu)
-prati stanje zaliha (usaglašavanje robne i fina. evidencije) i ispravnost njihove evidencije
-prati i kontroliše sravnjenja obaveza i potraživanja
-predlaže raspoređivanje radnika u računovodstvu u skladu sa sistematizacijom

Uslovi za prijavu:
-visoka stručna sprema
-licenca ovlašćenog računovođe
-minimalno pet godina radnog iskustva na poziciji šefa računovodstva
-poznavanje MRS I MSFI i njihova primena u radu
-odlično poznavanje rada u Office paketu

Poželjno je poznavanje Wings App knjigovodstvenog programa.
Kontakt: Danijela 011/316-71-10
Mail: danijela@trefline.rs