-dugogodišnje iskustvo u knjigovodstvenim poslovima sa mikro,malim i velikom preduzećima
-knjiženje dnevnih promena u prometu(maloprodaja i veleprodaja)i ostalim delatnostima
-kontrola i knjiženje dokumentacije izvoz/uvoz
-obračun PDV
-obračun zarada i dr.ličnih primanja
-konsultacije i saveti vezani za zakonsko poslovanje i poresko savetovanje
-saradnja sa poreskim upravama i revizorima
-elektronsko slanje svih obrazaca u PU ili APR
-izrada FI kao i Napomene za mala,srednja  i velika predušeća
-Rad u Wings programu

Vlasnik agencije Ljiljana Radomirović,dipl.ecc
Tel.:     011/3808-208, 063/261-791
Mail:    iljana.radomirovic@sbb.rs