Opis

Komisiona prodaja je jedan od načina prodaje u kojem učestvuju komisionar s jedne i njegov komitent s druge strane. Komisionar je posrednik koji radi u svoje ime ali za račun komitenta koji je ili proizvođač ili vlasnik robe. Naknada komisionaru je provizija od prodate robe koju on mora prodati “pažnjom dobrog privrednika”.

VP Komision

Podešavanje

– Otvore se dva registratora ulaznih faktura, na primer “ULAZNE FAKTURE KOMISION ROBNO” i “ULAZNE FAKTURE KOMISION FINANSIJSKI”. Prvi se otvara kao i običan registrator za domaće ulazne fakture samo što se za tip registratora bira B-KOMIS.VP i ne štiklira se knjiženje u operativnu analitiku pošto se tada ne zadužuje kartica dobavljača nego tek posle odjave. Drugi registrator se otvara kao i obična ulazna faktura za troškove i tada se obavezno štiklira knjiženje u operativnu analitiku.

– Odjave se kod veleprodajne komisione prodaje (kada je dobavljač firma a ne fizičko lice) šalju dobavljaču kada se proda roba iz komisiona. Postoje dva različita načina vođenja takvih komisiona.

Prvi način podrazumeva da se otvori poseban magacin (tip KOMISION) u kome se čuva samo komisiona roba i da se svaki izlaz iz tog magacina prijavljuje dobavljaču. Tada u podešavanjima treba podesiti da se NE radi odjave po dobavljaču. (Sistemske opcije/Podešavanje programa/Komisioni). Ovo je podrazumevana vrednost. U ovom slučaju će svaki izlaz iz definisanog magacina biti protumačen kao prodaja komisione robe. Važno je primetiti da u to spadaju i interni prenosi u drugi magacin. Ukoliko je potrebno, posebnom opcijom prilikom generisanje odjave, neki interni nalozi se ne moraju uzeti u obzir.

Drugi način obuhvata odjave po dobavljaču. U ovom slučaju se uzimaju u obzir svi izlazi (preko izlaznih faktura, proizvodnih naloga i maloprodaje) za artikle koji su nabavljeni od određenog dobavljača. Dobavljač se određuje na osnovu podataka u centralnoj tabeli artikala. U ovom slučaju se za količinu uzima ukupno stanje po svim magacinima u evidenciji. VAŽNA NAPOMENA: ovaj metod podrazumeva da ne postoje artikli koje od dobavljača za komisionu robu kupujete na standardni način, jer će i takva roba biti uključena u odjavu.

Prilikom kreiranja odjave može se izabrati i treći metod 2-Mag+dob koji uzima u obzir i magacin i dobavljača.

Procedura korišćenja

1. Izabere se Ulaz/izlaz, Ulazne fakture, ULAZNE FAKTURE KOMISION ROBNO, zatim se sa F2 kreira nova faktura. Unos fakture se obavlja po standardnoj proceduri za unos ulaznih faktura robe sa kalkulacijom. Na ovaj način smo uneli robu u magacin ali nismo zadužili dobavljača. U UF ukucamo NC kao i rabat koji dobijamo. Posle u kalkulaciji ukucamo prodajnu cenu koja je ustvari prodajna cena samog komisionara, odnosno NC+RAB. KR obrazac je ustvari komisiona kalkulacija i malo se razlikuje od obične velprodajne kalkulacije. Formira se normalna cena bez PDV.

2. Robu prodajemo na uobičajen način, preko faktura ili EMP. Pri prodaji se PDV obračunava na uobičajen način. Takve fakture valja odvojiti po tipu dokumenta, u GK se knjiže drugačije od običnih. Na kraju nekog perioda npr. mesec dana, trebalo bi da napravimo odjavu i tako prikažemo dobavljaču koju smo robu prodali pa nam on fakturiše tu robu.

3. Izabere se Ulaz/izlaz, Komision/konsignacija, Odjave

F2 – Kreiranje odjave. Ovom komandom se kreira nova odjava, po jednom od dva opisana metoda.

Ukoliko imamo MP i želimo tamo da prenesemo deo robe iz Komisionog magacina, to radimo na uobičajen način. Kako je to isto izlaženje robe iz Komisionog magacina (nema veze što ga ne prodajemo već prenosimo u svoj magacin), prilikom sledeće odjaveće se ista roba uzimati u obračun. Jednom preneta roba se tretira kao prodata (mi smo je kupili i šta ce biti dalje sa njom za komision nema veze) i ne može se vratiti nazad.

Za svaku odjavu treba zadati:

– Od-do – vremenski interval za koji se pravi odjava.

NAPOMENA: ukoliko se odjave rade po dobavljaču, onda se posle prvog dobavljača automatski uzima interval koji je već zadat i korisnik ga ne može izmeniti. Ukoliko je potrebno koristiti drugi interval, izađite iz ove opcije i aktivirajte je ponovo.

– Datum odjave

– Selekcija artikala – po magacinima, dobavljačima ili kombinovano.

– Partner – Dobavljač za komisionu robu.

– Komision – magacin komisione robe. Ako se radi odjava po dobavljaču, ovaj podatak se koristi za određivanje magacina u kome se nalaze prodajne cene.

– Interni nalozi – koji registratori internih naloga se uzimaju u obzir kod generisanja odjave.

– Porezi – ukoliko se kasnije automatski kontiraju odjave, ovde se može zadati porez na komisionu proviziju.

– Povraćaji – da li će se na odjavi prikazivati povraćaji robe dobavljaču.

– Knjiženje – ako se ova opcija uključi, svaka odjava se automatski knjiži u odgovarajuću karticu dobavljača. Druga strana analitike se zatvara uplatom tom dobavljaču. Ukoliko se kreira više odjava odjednom, analiza podataka o prodaji će se izvršiti samo jednom, ali se pri ponovnom generisanju odjave ne može menjati vremenski interval.

4. Izabere se Ulaz/izlaz, Ulazne fakture, ULAZNE FAKTURE KOMISION FINANSIJSKI, zatim se sa F2 kreira nova faktura. Unos fakture se obavlja po standardnoj proceduri za unos ulaznih faktura troškova. Opis troška je proizvoljan ali se može uneti komisiona prodaja za period… Na ovaj način smo zadužili karticu dobavljača.

 

MP Komision

– Prvo treba otvoriti komisioni magacin – tip Komision

– Otvorimo registrator UF koji će biti označen kao tip MP KOMISION (isključeno knjiženje u operativnu analitiku). Isključeno knjiženje se postavlja kad ne želimo da se odmah stvara obaveza prema

dobavljaču već po odjavi.

– U UF ukucamo količinu i NC, _bez_ rabata tj. komisione marže

– U kalkulaciji ukucamo PC da bude ona po kojoj cemo mi prodavati sa uključenom provizijom i porezom. Znači prodajna cena po kojoj ce korisnik da kupi.

– Snimimo tu kalkulaciju i sa F5 dobijemo KR obrazac pošto je tip registratora KOMISION.

– Odjava ide kao i za VP.

– Povraćaj robe se radi isto kao i ulaz samo su količine negativne. Odjava povraćaj lepo obradi kad se pogleda sa SHIFT-F5.

– Ovo sve važi kad je u sistemskim opcijama isključena opcija ODJAVE PO DOBAVLJAČU. Ukoliko je uključena, stvar je slična ali ima izvesnih razlika…