App podržava komunikaciju sa eksternim bar-kod terminalom. Komunikacija se obavlja preko ASCII fajlova i originalno je predviđena za uređaj ScanPal 2, ali se može koristiti i sa drugim uređajima koji podržavaju ovakav zapis. Komunikacija se obavlja u dva koraka:

1. Učitavanje liste artikala

Korisnik prvo „puni“ uređaj listom artikala tako što u opciji Zalihe/Bar-kodovi komandom Alt-B generiše sledeći ASCII file (primer):

00123                 12.00        -1Aditiv AD-45               kom
034555               25.00        -1Bobina                        kom

Ovaj file mora imati fiksnu strukturu:

– šifra artikla (C15)

– prodajna cena (N15.2)

– raspoloživa količina (N10.0). Ukoliko je ovo -1, ne proverava se količina.

– naziv artikla (do kraja reda). U okviru naziva se može uključiti i jedinica mere.

Svaki artikal može imati više pridruženih šifara ili bar kodova i tada će se u ovom fajlu za svaki bar kod upisati novi red.  Komanda generiše u zadatom folderu file naziva xxxx.DAT, gde je xxxx prvi slobodan broj. Na primer, generišu se redom fajlovi 1.DAT, 2.DAT, …

2. Učitavanje prikupljenih podataka

App podržava učitavanje prikupljenih podataka tako što je u skoro svim dokumentima podržana komanda Alt-B koja učitava podatke iz uređaja. Tako se prikupljeni podaci mogu direktno koristiti u popisima, fakturama, profakturama, otpremnicama, prenosima, … Pomenuta komanda aktivira proizvoljan program za učitavanje i može samo kopirati pripremljen ASCII file u određeni folder. FIle mora imati sledeću strukturu:

– šifra artikla

– količina

– cena

Između svaka dva podatka mora se naći najmanje jedan space (Chr(32)). Na primer:

000123   10   150.00

Cena je opciona i ne mora se zadavati. U tom slučaju program uzima default vrednost.