Proverite da li postoje artikli koji u nekim dokumentima nemaju cene.

Takođe, proverite da li se nalazite u ispravnoj poslovnoj godini, i da li je datum koji zadajete za korigovanje usklađen sa tekućim datumom u programu (korekcija se radi samo u istoj godini sa „tekućim datumom“)

VEOMA VAŽNO: pre kor. nivelacijama uraditi u pregledu zaliha ALT+F8 test na negativne kolicine u karticama, i ako ih ima – prvo srediti sve takve kartice.