Evidencija ugovora o lizingu.

Za svaki ugovor se unose sledeći podaci:

  • Opis
  • Kreditor
  • Iznos (može biti u DIN ili u nekoj valuti)
  • Broj rata
  • Period važenja

Kada se podaci unesi prvi put, program automatski kreira rate tako što podeli ukupan iznos ugovora na broj rata i počev od početka perioda generiše mesečne rate. Mogu se koristiti sledeće komande:

F2 – Upis novog ugovora.

F3 – Brisanje ugovora

F4 – Izmena ugovora

Enter – Pregled rata. Generisane rate se mogu menjati ili brisati. Koriste se standardne komande F2, F3 i F4.