• Prvo treba na registratoru faktura staviti odloženu realizaciju.
 • U sis.opcijama, Otpremnice treba uključiti “Štampanje otpremnice prilikom kreiranja”. Na taj način se uvek prilikom kreiranja fakture u magacinu štampa otpremnica (nalog) sa listom artikala koje treba spakovati. Najprostije je na skriptu forsirati printer komandom PRINTER.
 • Treba aktivirati modul ‘Transport’
 • Sis.opcije, Vozila i transport, treba uključiti “Štampa fakture posle realizacije”, kao i “Ponovljena realizacija naloga”.
 • Instalirati font 3of9.ttf za ispis bar-kodova.
 • Negde u skriptu za otpremnicu treba napisati:
%COMMAND c := AllTrim(Str(Otprem->o_id))
<N 3 of 9 Barcode><F20>*%c%*<N Courier New><F12>

Ovim se štampa ID otpremnice kao barkod koji prepoznaje čitač.

 • Procedura ide ovako:
  1. Fakturista pravi nerealizovanu fakturu
  2. Magacioner dobija na štampaču odštampan nalog sa artiklima i barkodom
  3. Pakuje robu i zajedno sa nalogom daje kontoloru
  4. Kontrolor proverava da li je sve u redu i ako jeste, čekira bar-kod sa naloga u opciji Ulaz/izlaz, Otpremnice, F9. Time se automatski štampa faktura.