Ne računa se srazmerni deo za maksimalnu osnovicu (5 x prosečna plata u RS),
ako je radnik radio deo meseca. PS 17 i 18/2004, str. 19