Pravilnik o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci (“Sl. glasnik RS”, br. 105/2004, 140/2004, 67/2005 i 4/2012)

Član 7:

Poreski obveznik koji vrši oporezivi promet dobara i usluga izdaje račun u kojem ne iskazuje podatke iz člana 42. stav 3. tačka 9) Zakona.

.

Zakon o pdv

Član 42. stav 3:

9) napomenu o odredbi ovog zakona na osnovu koje nije obračunat PDV;