Na Win9x sistemima treba koristiti vtermyu.fon. Treba ga regularno instalirati i zatim u podesavanjima shortcata odabrati Raster Font (Bitmap) 9×16. Kod W2K i WXP treba prvo probati sa vtermyu. Mogu se koristiti i fontovi iz arhive yus.zip, takođe se bira Raster Font, samo ima više veličina (9×19, 10×20, 12×26…)

Ako ne uspe onda koristiti WingsYU font (regularno se instalira). Nakon toga u registriju, za hive:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Console\TrueTypeFont

treba promeniti vrednost 0 ili (default) na WingsYU. XP Korisnici: posle promene registry-ja NEOPHODNO je restartovati računar.