Ova tabela služi za pregled, korekciju i štampanje NI obrazaca. Mogu se koristiti sledeće komande:

F3 – Brisanje NI obrasca

F4 – Izmena NI obrasca

F5 – Štampa NI obrasca

Sh-F5 – Štampa svih NI obrazaca u izabranom intervalu.