Opis

Ova opcija služi da automatski učitate XML fajlove koje dobijete od NIS-a (Naftne Industrije Srbije). Oni svoje porudžbine šalju na mail i preko transfer skriptova možete automatski da ih učitate u profakture.

Podešavanja

Potrebno je u transfer skriptovima napraviti nov skript COMMAND NisImp(<ID_NIS>) gde je <ID_NIS> ID broj partnera NIS.

Procedura korišćenja

1. Na partneru NIS otvoriti objekte i obavezno upisati šifru tog objekta.

2. Otvoriti poseban registrator za profakture NIS-a. Ovo nije obavezno ali je uputno da se ne bi mešale sa redovnim profakturama i da pregled bude bolji. Na registratoru morate fiksirati tip dokumenta.

3. Dobijene XML fajlove skinuti sa mail-a i snimiti u odgovarajući folder. Na primer i:\NIS

4. Pokrenuti transfer skript i pojaviće se sledeći prozor:

nis_xml

Izabrati lokaciju gde se nalaze snimljeni fajlovi (npr. i:\NIS), registrator profaktura i štiklirati polje za brisanje XML fajlova (ovo je bitno da ne biste učitali ista dokumenta više puta).

Na ovaj način dobili ste profakture od NIS-a koje kasnije možete da realizujete u fakture komandom F6 ili u otpremnice komandom shift+F6.