Počev od 01.03.2016. poreska prijava OD-O se može predavati isključivo u elektronskoj formi. Nova verzija App podržava odgovarajući XML format. Samo je potrebno da instalirate novu verziju programa i dobićete mogućnost korišćenja ove mogućnosti. Prijava se dobija kao i stara: F10 na obračunu sada nudi i dodatnu opciju generisanja XML prijave. Pregenerisanja prijave potrebno je uneti dodatne podatke (većinu će program automatski popuniti):

 

odo

 

Posebno obratite pažnju na polje „šifra vrste doprinosa“ jer se na osnovu njega proveravaju odgovarajući doprinosi. Kada se generiše XML, računa se iznos doprinosa za uplatu, pa se tek onda mogu generisati nalozi za uplatu (F9 kao i u slučaju klasičnih obračuna zarada).

Na žalost, trenutno sajt Poreske uprave ne prihvata XML OD-O prijave, javlja se interna greška 500. Prijavili smo problem i nadamo se da će biti otklonjen uskoro. U međuvremenu prijeva možete unositi ručno direktno na sajtu PU.