Počev od 1. januara 2020. godine menjaju se neki parametri za obračun zarada i to:

  • PIO na teret poslodavca (11.5%)
  • Neoporezivi iznos zarade (16.300)
  • Najviša i najniža osnovica doprinosa (25.801/368.590)

Da biste uspešno napravili novi obračun zarada, neophodno je prvo promeniti ove parametre. Možete ih promeniti ručno, unosom u Ostalo/Sistemske opcije/Podešavanje programa/Radnici i plate, a možete ih učitati sa našeg servera komandom F12/Učitavanje parametara. Ukoliko je neophodno, na svakom obračunu možete promeniti bilo koji od ovih parametara komandom Alt-P.

Potrebno je obratiti pažnju na specijalan slučaj ako ste prvi deo plate isplatili u prošlog godini, a drugi isplaćujete u 2020. godini. Tada na prvi deo primenjujete PIO na teret poslodavca 12%, a na drugi deo primenjujete 11.5%. Problem je što program normalno računa PIO na ukupan isplaćeni iznos i od njega oduzima iznos isplaćen u prvom delu. Na primer, ako je u decembru isplaćeno 50.000 din PIO na teret poslodavca je bio 6.000 din (12%). Ako se u januaru isplati drugi deo u istom iznosu, program će izračunati:

50.000 + 50.000 = 100.000 x 11.5% = 11.500

Pošto je u prvom delu isplaćeno 6.000, za uplatu ostaje 11.500 – 6.000 = 5.500, što nije ispravan iznos. Potrebno je izračunati 11.5% na 50.000 što je 5.750 din. Zato je uvedena nova opcija koju koristite samo za ovakav obračun. Kada se kreira drugi deo obračuna, komanda Alt-P daje ovakav prikaz:

Sa desne strane parametra za PIO na teret poslodavca se nalazi nova opcija koju treba uključiti kad je PIO promenjen u odnosu na prethodni obračun. Sada će se PIO računati samo na drugi deo zarade.