Poštovani korisnici,

Posle više od deset godina odlučili smo da promenimo cene naših usluga. Nove cene će se primenjivati od 1. jula 2019. godine. Najvažnije novine su:

Sat našeg angažovanja će koštati 30 evra, a sa odobrenim popustom 22 evra. Izmene programa i hitne intervencije će se naplaćivati 40 evra (30 evra sa popustom) po satu. Popust dobijaju svi korisnici koji redovno izmiruju svoje obaveze.

Korišćenje WingsNeta (transfer i e-fakture) naplaćuje se po broju poslatih dokumenata. Ukoliko je poslato do 1.000 dokumenata mesečno, plaća se samo fiksna podrška kao i do sada. Svakih narednih 1.000 dokumenata se plaća 4e. Na primer, ako je korisnik poslao 4.000 dokumenata, platiće 10e podršku i 3×4=12e korišćenje WingsNeta.

Korišćenje web portala i servisa će se takođe naplaćivati po broju upita. Do 100.000 upita ulazi u fiksnu podršku, a svakih 100.000 preko toga se naplaćuje 4e. Na primer, ako korisnik u toku meseca napravi 900.000 upita, platiće 10e podršku i 8×4=32e korišćenje web servisa.

– Cene cloud usluga će biti povećane za 1 evro. Na primer, dosadašnja cena za hosting za 3 korisnika je bila 20e, a sada će biti 21e.

– Cene fiksne podrške i programskih modula se neće menjati.

Evo nekoliko primera primene novog cenovnika:

Ang   Cena  Napomena 
---------------------------------------------------------------------------
3T     0  Do 3 telefonske konsultacije se ne naplaćuju
6T    10  Do 6 tel.konsultacija ulaze u fiksnu podršku
18T    32  6T + 12T = 6T + 1W = 10e + 22e
1I    10  Fiksna podrška se plaća uvek kada ima bilo kakvog anažovanje
1P    32  10e fiksna podrška + 22e
3P    76  10e fiksna podrška + 3x22e
2S    70  10e fiksna podrška + 2x30e
---------------------------------------------------------------------------

Za Wings,

Nenad Batoćanin