Počev od 1. januara 2020. važe nove olakšice za isplatu zarada određenim licima. Zato su uvedene nove šifre za olakšice:

 

Šifra Porez PIO Zdravstveno Zapošljavanje
24 osn.70% osn.70%
25 100% 100% 100% 100%
26 70% 100%
27 65% 95%
28 60% 85%

Za svaku od ovih šifara je uvedena posebna stavka koja se bira u evidenciji radnika:

H. (24) čl.15v, čl.15a 70% osn.por+dop
I. (25) čl.21e, čl.45d 100% por+dop
J. (26) čl.21ž, čl.45đ 70% por,100% dop
K. (27) čl.21ž, 45đ 65% por,95% dop
L. (28) čl.21ž, 45đ 60% por,85% dop
Kada se za radnika veže jedna od ovih olakšica, svi naredni obračuni zarada će automatski povlačiti navedene olakšice.