Poštovani korisnici,

Preporučujemo vam da probate novu opciju “Bruto bilans” u okviru modula glavna knjiga (Poslovanje/Glavna knjiga/Bruto bilans). Ona omogućuje pregled i štampu bruto bilansa na jasan i pregledan način. Pri tom imate mogućnost direktnog uvida u stanje pojedinačnih konta i knjiženja.

Ova opcija je besplatno dostupna svim korisnicima koji imaju modul glavna knjiga. Više detalja možete naći na ovom linku:

http://bz.wings.rs/glavna-knjiga-bruto-bilans

Podsećamo vas da od 1. jula počinje primena novih cena. Prvi račun po novom cenovniku dobijate početkom avgusta. Detalje o novim cenama možete naći na našoj zvaničnoj web strani:

https://wings.rs/cenovnik/