Prema novom Zakonu o trgovini, obavezan element otpremnice/fakture je i matični broj kupca, prodavca i prevoznika (ukoliko prevoz ne vrše kupac i prodavac). Wings je prilagodio sve sistemske skriptove tako da se u svim dokumentima prikazuje i matični broj. To znači da instalacijom nove verzije dobijate sva dokumenta u skladu sa zakonom. Ukoliko je neki od tih dokumenata menjan po vašim zahtevima, obratite se podršci kako bismo ga izmenili.

Matični broj prevoznika možete upisati tako što ga vežete za način isporuke. Idete u Ulaz,izlaz/Izlazne fakture/F9. Tu dobijate tabelu svih načina isporuke, a novina je što se sada za svaki način isporuke može vezati napomena sa podacima o prevozniku. Na primer:

Sada će se izborom načina isporuke na fakturi i otpremnici automatski prikazivati i podaci o prevozniku.

Da bi se na fakturama prikazivao MB kupca, potrebno je da se ovaj podatak unese u evidenciju kupaca. To možete uraditi ručno, a možete koristiti i naš servis koji učitava podatke sa servera Narodne banke Srbije. Za upis novih kupaca možete koristiti komandu Alt-G, a ako želite da upišete MB na postojećeg kupca iskoristite komandu Alt-U koja upisuje samo matični broj i tekuće račune.

Ukoliko imate veći broj kupaca, možete iskoristiti naš novi servis koji omogućava da se jednim potezom popune matični brojevi za sve kupce. Za aktiviranje servisa idite u Partneri/Kupci/Ctrl-F4. Iz dobijenog menija izaberite opciju

V-Rad sa listama partnera (NBS)

Ovaj servis omogućava razne operacije sa velikim spiskovima partnera. Prvo aktivirajte prvu opciju (Slanje liste partnera na server). Korišćenjem ove opcije šaljete spisak vaših kupaca na naš server. Ovaj spisak je zaštićen, svaki naš korisnik ima svoj spisak i niko ga ne vidi osim vas. Ukoliko neki kupac nema ispravan PIB, program će vam ispisati odgovarajuće obaveštenje. Sledeća opcija vam daje mogućnost da vidite spisak koji ste poslali (Lista partnera na serveru), a takođe je možete izbrisati opcijom Brisanje liste. Upis matičnih brojeva se obavlja izborom opcije Učitavanje MB. Ova opcija vam ispisuje listu partnera za koje je učitan MB u vašu evidenciju. Ukoliko startujete ovu opciju odmah posle slanja liste, primetićete da sadrži samo deo partnera sa vaše liste. Razlog za to je što naš server u paketima učitava podatke za tražene kupce za NBS i to u slučaju većih spiskova može da potraje i nekoliko sati. Zato je najbolje da ovu opciju aktivirate sledećeg dana posle slanja spiska. Ovaj servis daje i neke druge mogućnosti: opcija Učitavanje izmenjenih računa vam daje spisak svih partnera kojima je promenjen status računa – na primer, bio je blokiran, a sada je aktivan ili obrnuto.

Ovaj servis je trenutno besplatan za naše korisnike i može se koristiti bez ograničenja.