Poštovani korisnici,

Zbog poznatih okolnosti trenutno imamo neuobičajeno puno zahteva za intervencije. Angažovali smo dodatne saradnike i trudimo se da obradimo što više zahteva u toku dana, ali nažalost gužva i dalje traje pa se na intervenciju čeka malo duže od uobičajenog vremena. Takođe smo uradili brojne izmene na programu, pa vam savetujemo da preuzmete novu verziju programa.

Ovo su neke od novina u radu:

Ukoliko koristite Viber, možete se prijaviti na naš kanal za hitne informacije. Tu ćemo slati hitna obaveštenja o radu programa, clouda, servisa i slično. Prijavljujete se pozivanjem ovog linka:

https://invite.viber.com/?g2=AQByChzuQujUJ1BP7i1Y%2FyRx2217NTkEIXJX5cwvSlt7S4ThDxJWQVdTVuA5ErZm

Takođe možete mobilnim telefonom skenirati ovaj QR kod:

 

Od 01.01.2023. važe novi parametri za zarade. Da biste ih promenili u programu možete uraditi jednu od ove dve procedure:

  1. Idete na Ostalo/Sis.opcije/Podešavanje programa/Radnici i plate i izmenite željene parametre.
  2. Idete na Ostalo/Sis.opcije/Podešavanje programa/Učitavanje parametara – ovim se sa našeg servera učitavaju svi najnoviji parametri.

Podržali smo nove olakšice za kvalifikovano novozaposleno lice (olakšice 31 i 32). Potrebno je da stavite novu verziju programa, zatim na radniku izaberete odgovarajuću olakšicu i uradite obračun zarada.

Najbrojnije izmene se odnose na e-fakture. Podržana je pojedinačna evidencija PDV. Fakture za firme koje nisu registrovane na SEF se šalju u ovu evidenciju. Slanje se radi iz faktura, komandom Alt-E. Program proverava da li je kupac registrovan na SEF i ako nije, umesto standardnog menija za slanje e-fakture nudi opciju za slanje u pojedinačnu evidenciju. Ovde možete naći više detalja:

http://wings.rs/e-fakture-pojedinacna-evidencija-pdv?tip=app

Dorađen je sistem za proveru registrovanih korisnika na SEF. Sada su sve komande na Alt-E u tabeli kupaca (ranije na Ctrl-F4), a dodate su i komande za direktnu proveru, kao i pregled baze dobijene na SEF.

Ukoliko na SEF šaljete fakture za usluge, sada možete da koristite usluge u više redova, program prepoznaje taj slučaj i formira jedinstvene nazive za usluge.

Kod učitavanje ulaznih e-faktura je poboljšan sistem za uparivanje šifara, tako da se šifre mogu uparivati po šifri, bar-kodu ili alternativnim šiframa.

Dorađen je ESIR sistem za refundaciju računa iz prethodne godine. Sad program prepoznaje takve račune i automatski povlači stavke iz prethodne godine.