od 31. januara 2020. godine roba u MP mora biti označena „mašinski čitljivom oznakom“. U praksi to znači da svaki izložen artikal nabavljen posle 30. januara 2020. mora imati bar-kod ili QR kod. Zakon ne propisuje sadržaj takve oznake, to može biti bilo koja oznaka na osnovu koje možete identifikovati artikal. Dakle, možete staviti postojeću šifru ili bilo koji niz brojeva. Ukoliko od dobavljača već dobijate robu sa bar-kodom, nema potrebe da ništa dodatno radite. Ukoliko dobijate robu bez takvih oznaka, neoophodno je da na ceni ili deklaraciji odštampate bar-kod ili QR kod. To možete uraditi iz App-a korišćenjem opcije za štampanje nalepnica. Izaberete opciju Pregled artikala/Alt-L i dobijate ovakav meni:

Iz njega birate vrstu nalepnica za štampu. Na primer, prva opcija „Nalepnice artikli“ daje ovakve nalepnice:

Da biste dobili ovakve nalepnice potrebno je da u polje BAR-KOD upišete željeni bar-kod. Ukoliko nemate bar-kod, možete upisati bilo kakav niz brojeva koji je jedinstven za taj artikal. Možete koristiti i komandu Ctrl-F4 dok ste na koloni za bar-kodovima. Ona omogućuje da jednim potezom generiŠete bar-kodove za sve vaše artikle.

Ukoliko izaberete opciju QR kod, dobijate ovakve nalepnice:

Dok bar-kod može sadržati samo niz brojeva, QR kod može sadržati više informacija. Na primer, može zadržati šifru, naziv ili link prema web sajtu sa opisom tog proizvoda. Možete koristiti bilo koju od ovih opcija, a moguće su i kombinacije po posebnom zahtevu. Ukoliko planirate da kasnije bar-kodove koristite za popis, onda je bolje da izaberete bar-kodove, a ako vam je važnije da kupci dobiju neku dodatnu informaciju o proizvodu, onda izaberite QR kod.

Nalepnice možete štampati iz Pregleda artikala, ali i iz izlaznih faktura, ulaznih faktura, nivelacija ili internih naloga. Na taj način štampate nalepnice samo za artikle koji su na izabranom dokumentu.

Nalepnice možete odštampati na običnom papiru, a možete nabaviti i poseban papir sa već isečenim nalepnicama (preporučujemo ???).

Više detalja o ovoj obavezi možete naći ovde:

https://www.neobilten.com/masinski-citljiva-oznaka-nije-obavezna-za-robu-nabavljenu-do-30-januara-2020-godine/