Kako je najbolje raditi plate iz dva dela, pri čemu u drugom delu ima  bolovanja i sl. a plate se zadaju NETO.

Uključi se nova opcija u sis.opcijama “direktan preračun neto → bruto”.

PRVI DEO se može uraditi bilo kako, a najbolje je da se prosto zada polovina željenog  neta (recimo 15.000 umesto 30.000) i uradi obračun. Zadaje se PUN fond sati i ne kucaju  se sati bolovanja i sl. Preporučljivo je (mada ne i obavezno) da se u prvom delu NE  unosi poresko oslobođenje..

DRUGI DEO se unosi sa opcijom za umanjenje za prvi deo, završni obračun i može se  uključiti bilo koja od opcija “neto sadrži tob, regres…”. Ako je u prvom delu  stavljeno poresko oslobođenje, u drugom delu je nula!  Za svakog radnika se unose pravi sati (rad, bolovanje, …) i sve ostalo što treba.  Unosi se se i PUNA neto plata. Uradi se obračun.

Objašnjenje: do sada je program kad se zada neto varirao bruto platu dok ne dobije  zadati neto. Na primer, ako se zada neto 30.000, program menja bruto platu (u stvari  osn.koeficijent) dok ne dobije 30.000. To je ok kad imaš radnika koji je radio puno  radno vreme, ali ako je bio na bolovanju, onda radnik ne treba da dobije 30.000, nego  nešto manje. Standardno rešenje koje smo nudili je da se prvo zada neto za normalne  sate, pa se pusti obračun, čime se dobiju bruto plate, pa se onda izbriše neto i ponovi  obračun. Ovo je i sada ok, ali je prilično komplikovano kad je plata iz dva dela. Zato  je uveden ovaj novi parametar koji radi tako što kod zadavanja neto plate ne “nabada”  bruto, nego pretpostavi da je radnik radio puno radno vreme, pa izračuna koliko je  njegova bruto plata (osn.koef). pa onda uradi obračun sa tim koeficijentom.