PS 1 i 2/2006, str. 17.

Zaradu čine:

1. Osnovna zarada

2. Zarada za radni učinak (Zakon ne propisuje kako će se ovo računati)

3. Uvećana zarada (rad na praznik, noću, minuli rad). Zakon propisuje minimalne procente, ali se mogu staviti veći. Osnovicu za uvećanu zaradu čini osnovna zarada (1), a ne ulazi (2) i (3), ali se u okviru firme može i ovo predvideti.