Ponekad se javlja potreba da se konto zaliha, razlike u ceni i prihoda razbije po vrstama robe. U principu za ovo treba angažovati analitiku, ali moguće je sve staviti i u GK. Na primer, umesto da imate konto 1320 na kome je sva roba, možete imati 13201 na kome je akcizna roba, na 13202 su čokolade, 13203 je roba u tranzitu i slično.

– Ovo se podešava tako što se prvo u artiklima za svaki artikal unese “konto” artikla. U stvari, ne unosi se konto, nego samo “index” vrste artikla, na primer 01, 02, 03, … Zatim treba promeniti sva pravila za knjiženje tako što se u sekciji “Konta artikala” ubaci knjiženje po svakom kontu.

– Druga mogućnost da se postigne isti efekat je da se iskoriste tzv. “Tipovi artikala” (nova opcija), gde se unosi podela artikala (pored već postojećih tipova R-Roba, K-Kartice, M-Komision, S-Sirovine… moguće je dodati i svoje), svakom artiklu se zada kom tipu pripada, a prilikom knjiženja se koristi (novi sistem pravila) :

Umesto
 1320  #Pro  - prodajna vrednost svega na dokumentu
Sada može da se knjiži
 13201  #ProA  - prodajna vrednost akcizne robe
 13202  #ProČ  - prodajna vrednost čokolade
 13203  #ProT  - prodajna vrednost robe u tranzitu...
ukoliko smo u tipovima artikala formirali odgovarajuće oznake