U maloprodaji često postoji potreba da se dva ili više artikala saberu u jedan i tako prodaju. Na primer, ko kupi dva komada nečega dobije i treći besplatno. Pošto app kasa i fiskalni uređaji ne podržavaju prodaju sa nula cenom a i cena tog “paketa” ne mora da bude jednaka zbiru svih njegovih sastojaka, treba da napravimo novi artikal po principu proizvodnje koji će se sastojati od nekog materijala. To možemo da radimo preko proizvodnje ili preko internih naloga, međutim često zatreba da se to pakovanje izvrši u momentu prodaje pa je Nenad napravio jednu skrivenu i u helpu nedokumentovanu opciju za to koja radi u kasi. Jedini preduslov za korišćenje te opcije je da moramo da predefinišemo artikle koji će biti paket i njihove cene: npr. otvorimo Akcija 1500, Akcija 2400, Akcija 4000. Takođe moramo da upišemo MP cene za te artikle, za taj magacin ili u cenovniku koji vuče kasa.

Podešavanja:

 • Definisati registrator internih naloga gde će kasa smeštati naloge, to je najbolje da bude interni ulaz.
 • Onda u kasi, sa Ctrl-F10, u opciji PAKOVANJE INT. NALOZI upisati prefiks tog registratora.

Način rada:

 • Otvaramo novi račun u kasi i kucamo artikle na sledeći način:
   Artikal A       1 kom
   Artikal B       1 kom
   Akcija 2000     -1 kom
 • Komandom Shift+F8 u kasi pravi se interni ulaz gde skida sa stanja artike A i B i na stanje stavlja “Akciju 2000”.

Pošto kasa i dalje stoji u tom računu, sa ESC izađemo iz njega i pravimo novi račun gde prodajemo “Akciju 2000”. Nije moguće praviti pakovanje izvršiti prodaju u istom računu. Ukoliko smo pogrešili u pravljenju pakovanja, moramo da idemo u interne ulaze pa da tamo nađemo nalog i onda da ga ručno izmenimo, obrišemo ili storniramo.