Ova opcija se koristi za evidenciju planiranih mesečnih troškova. Za svaki trošak se unosi:

  • Opis
  • Dobavljač
  • Dan u mesecu kada dospeva
  • Iznos. Može se zadati u dinarima ili nekoj drugoj valuti.

Koriste se sledeće komande:

F2 – Kreiranje novog troška

F3 – Brisanje troška

F4 – Izmena troška